fb

I Sympozjum Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów

AKTUALIZACJA WPISU


W związku z istniejącą sytuacją pandemii z przykrością podjęliśmy decyzję o odwołaniu I Sympozjum Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów, które miało odbyć się 31.05.2020r. w Bydgoszczy. Jednocześnie pragniemy poinformować, że plan pracy Zarządu przewiduje organizację w roku 2021 III Konferencji PSSiT, na której mamy nadzieję spotkać się z Państwem w licznym gronie.

Szanowni Państwo,
Drodzy Członkowie PSSiT.

Niezmiernie miło mi poinformować Państwa i już dzisiaj zaprosić do udziału w I Sympozjum Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów pt. „Socjoterapeuta jako profesjonalista w zakresie pomocy psychologicznej”, które odbędzie się 31 maja 2020r. w Bydgoszczy.

Wśród prelegentów będziemy gościć Pana Macieja Wilka, Panią Barbarę Jankowiak i Emilię Soroko oraz Pana Piotra Halkiewicza. Podczas Sympozjum wspomnimy niezwykle ważną dla rozwoju ruchu socjoterapeutycznego w Polsce postać śp. Macieja Wacholca.

Mamy nadzieję, że spotkanie zaowocuje wymianą doświadczeń dotyczących różnych aspektów pracy socjoterapeuty. Nadrzędnym celem wydarzenia jest również integracja środowiska socjoterapeutycznego. Podczas sympozjum przewidujemy półgodzinną integracyjną przerwę kawową.

Po sympozjum serdecznie zapraszamy wszystkich członków PSSiT na Walne Zgromadzenie, podczas którego między innymi dokonamy wyboru nowego Zarządu PSSiT. Bardzo liczymy na Państwa udział i głosy! Przy okazji przypominamy, że do głosowania uprawnieni są członkowie zwyczajni. Członkowie nadzwyczajni mogą zmienić swój status przesyłając dyplom ukończenia podyplomowego szkolenia z zakresu socjoterapii.

Rejestrację drogą elektroniczną rozpoczniemy 15 marca 2020r. Koszt całego spotkania wynosi 50 złotych.
Wierzę, że zobaczmy się z Państwem w licznym gronie.

Z serdecznymi pozdrowieniami,
Paulina Kleczkowska
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego