fb

I Sympozjum Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów - online

Serdecznie zapraszamy Członków naszego Stowarzyszenia na I Sympozjum, które odbędzie się 30 maja 2021 roku, na platformie ZOOM. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres stowarzyszenie@pssit.pl

Po Sympozjum, o godz. 13:15 zapraszamy na Walne Zgromadzenie. Szczegółowy harmonogram (plakat) poniżej.