fb

Walne Zgromadzenie członków Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów

2021-06-01

Dnia 30 maja 2021 roku odbyło się Walne Zgromadzenie członków Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów.

Podczas Walnego Zgromadzenia podjęto decyzję o zatwierdzeniu zmian w Statucie Stowarzyszenia.

Jedną z ważniejszych zmian jest zmiana nazwy na Polskie Stowarzyszenie Socjoterapeutów (PSS)

Podczas spotkania przyjęliśmy rezygnację kilku osób stanowiących Władze Stowarzyszenia:

Z Zarządu:

  • Pani Aleksandry Froelich-Deja
  • Pani Pauliny Kleczkowskiej
  • Pani Hanny Nowickiej-Mikołajun

Z Rady Stowarzyszenia:

  • Pani Dobrawy Łukaszewskiej
  • Pani Agnieszki Nowak

Z Sądu Koleżeńskiego:

  • Pani Marzeny Pyckiej.

Serdecznie dziękujemy rezygnującym z funkcji Paniom za lata współpracy i życzymy sobie, aby osoby te pozostały w pobliżu, jako ważny głos doradczy i aktywne członkinie.

W wyniku głosowania wybraliśmy następujące osoby:

  • Panią Annę Kaczmarską-Pająk jako Prezesa PSS
  • Panie Joannę Pracką, Małgorzatę Starostkę-Rudy oraz Barbarę Wotę jako członków Zarządu
  • Panie Aleksandrę Froelich-Deja, Barbarę Jankowiak, Emilię Soroko do Rady Stowarzyszenia
  • Panią Paulinę Kleczkowską do Sądu Koleżeńskiego.

Serdecznie gratulujemy nowo wybranym Władzom!

Wkrótce stosowne zmiany pojawią się na naszej stronie internetowej.