fb

Pierwsze spotkanie z cyklu "Z socjoterapią na ty..."

2016-05-10

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu inaugurującym cykl warsztatów i spotkań "Z socjoterapią na ty...", pt."Praca z adolescentem w ujęciu psychodynamicznym".

Spotkanie odbędzie się 22 maja 2016, w godz. 11:00-13:00, w siedzibie PSSiT, a poprowadzi je pani Anna Kaczmarska-Pająk.


Tematyka spotkania będzie obejmowała takie zagadnienia, jak:

  • nawiązywanie kontaktu,
  • techniki prowadzenia rozmowy,
  • utrzymywanie kontaktu z rodziną nastolatka,
  • pomieszczanie negatywnych aspektów kontaktu z adolescentem (dewaluacja autorytetu, trudność w utrzymaniu relacji),
  • reagowanie na przejawy patologiczne w zachowaniach (acting out, samouszkodzenia, zachowania antyspołeczne).


Osoby chętne prosimy o zgłaszanie uczestnictwa drogą mailową (stowarzyszenie@pssit.pl) do 16 maja 2016.


Zapraszamy!