fb

I Sympozjum Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów - online

2021-02-09

30 maja 2021 odbędzie się I Sympozjum Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów pt. Tożsamość Socjoterapii - online. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres stowarzyszenie@pssit.pl

Po Sympozjum, o godz. 13:15 zapraszamy na Walne Zgromadzenie. Szczegółowy harmonogram (plakat) poniżej.